HomeHelpLoginRegister

Welcome, Guest. Please login or register.
July 30, 2014, 02:49:58 am

Login with username, password and session length
Search

News
http://thaienews.blogspot.com/2006/11/blog-post_34.html

หัวใจถูกแทงกี่ขั้ว ตามตัวถูกฟันกี่แผล
ปู่ไทยตายไปกี่คนแน่ ไทยจึงได้แผ่มาถึงแหลมทอง

กระดูกไทยกระเด็นไปกี่ท่อน เชิงตะกอนเผาไปกี่หน
คอขาดกันไปกี่คน ไทยทุกคนจึงได้ไทยครอบครอง

เสียเลือดกันไปเท่าไหร่ เสียใจกันไปกี่ครั้ง
น้ำตาของไทยไหลหลั่ง ทุกๆครั้งที่ถูกเฉือนขวานทอง

เข่นฆ่ากันทำไม เราเป็นคนไทยด้วยกันทั้งผอง
ไทยฆ่าไทย ให้ชาติอื่นครอง
วิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจัญไร

ไทยฆ่าไทยให้ชาติอื่นครอง
วิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจัญไร
วิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจัญไร

Stats
1109 Posts in 484 Topics by 22 Members
Latest Member: Ch@nG
+  Pre Clinic Community
|-+  Health Clinic : มุมสุขภาพ
| |-+  Medical : อายุรกรรม
| | |-+  Phamacy (Moderator: @dmin)
| | | |-+  ความหมายของยา
0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] Go Down Print
Topic: ความหมายของยา  (Read 19126 times)
@dmin
Just to say Hi!
Administrator
Full Member
*****
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 103


Nice to meet you at PreClinic.Com Webboard.


WWW
« on: April 29, 2008, 08:15:44 pm »

ความหมายของยาแต่ละประเภทในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ที่ท้ายชื่อยาทุกรายการจะระบุประเภทของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (ก, ข, ค, ง, หรือ จ) และยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) โดยยาแต่ละประเภทมีความหมายดังนี้

บัญชี ก. คือ รายการยาที่มีความจำเป็นสำหรับสถานพยาบาล

บัญชี ข. คือ รายการยาที่อาจจำเป็นต้องใช้ในสถานพยาบาลบางระดับ หรือจำกัดข้อบ่งใช้สำหรับอาการ หรือโรคบางชนิดที่ใช้ยาในบัญชี ก.ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล หรือเป็นยาที่ใช้ในบัญชี ก.ชั่วคราวในกรณีที่จัดหายาในบัญชี ก.นั้นไม่ได้

บัญชี ค. คือ รายการยาที่ต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานพยาบาลนั้น ๆ เนื่องจากเป็นยาอันตรายถ้าใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพิษ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย หรือเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย

บัญชี ง. คือ รายการยาที่อาจมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยบางราย แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย หรือก่อปัญหาเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรงและ/หรือมีราคาแพงมาก การสั่งใช้ยาซึ่งต้องใช้สมเหตุสมผลเกิดความคุ้มค่าสมประสงค์ จะต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัย และพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรม ฉะนั้น ยาในบัญชีดังกล่าวจะสั่งใช้ได้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่ได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานที่ฝึกอบรม หรือได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติจากแพทย์สภาหรือทันตแพทย์สภาเท่านั้น และโรงพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา (ระบบ Drug Utilization Evaluation) โดยมีการเก็บข้อมูลการใช้เพื่อตรวจสอบภายหลังได้

บัญชี จ. คือ รายการยาสำหรับใช้เฉพาะโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือเทียบเท่า ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

การจำแนกยาในบัญชียาโรงพยาบาลตามความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
รายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่ม G (general) เป็นยาทั่วไปสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยทุกรายไม่จำกัด

กลุ่ม E (essential) เป็นยาที่ห้ามจ่ายทั่วไป ให้ใช้กรณีจำเป็นต้องใช้จริง และไม่มียาตัวอื่นในกลุ่ม G ที่สามารถใช้แทนได้

กลุ่ม R (restrict) เป็นยาที่ห้ามจ่ายฟรีทุกกรณี

กลุ่ม S (specific) เป็นยาที่ไม่มีในบัญชียาโรงพยาบาล แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้จริงๆจะต้องขออนุมัติเป็นรายๆไป โดยกรอกแบบฟอร์มในใบบันทึกข้อความขออนุมัติใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาลและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการก่อนจึงจะสามารถจัดซื้อได้

ระเบียบการขออนุมัติใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาล

เมื่อแพทย์มีความประสงค์จะใช้ยาที่ไม่มีในบัญชียาโรงพยาบาลให้กรอกแบบฟอร์มในในบันทึกข้อความขอใช้ยานอกบัญชียาโรงพยาบาล (มีอยู่ที่ห้องจ่ายยาทุกจุดและคลังยา) ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้

1. กรณีสั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วยใน จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่านั้น
2. กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกต้องเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือผู้ป่วยที่สามารถจ่ายเงินเองได้ และนำไปเบิกคืนที่ต้นสังกัด
3. กรณีที่เป็นผู้ป่วยใช้สิทธิ UC ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งต้องดำเนินการของอนุมัติตามขั้นตอน
4. การขอใช้ทุกกรณี จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลก่อน จึงจะสามารถจัดซื้อได้
5. ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดหายา กรณีเร่งด่วนใช้เวลาประมาณ 2 - 5 วัน และกรณีปกติใช้เวลาประมาณ 10 14 วัน

แนวทางการบริหารยาเพื่อลดความเสี่ยง | กลุ่มงานเทคนิคบริการ
แนวทางการบริหารยาเพื่อลดความเสี่ยง เนื้อหาสาระ มกราคม 8th, 2008. แนวทางการบริหารยาเพื่อลดความเสี่ยง .... 01-08-2008; แนวทางการบริหารยาเพื่อลดความเสี่ยง ...

http://srirat.bloggoo.com/2008/01/08/การบริหารยาเพื่อลดความเสี่ยง

 read
Logged

"Success is a Journey,not a Destination"
Pages: [1] Go Up Print 
« previous next »
Jump to:  

Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2005, Lewis Media Page created in 0.31 seconds with 21 queries.
Amber design by Bloc | XHTML | CSS